Proiecte de HCL

Anul 2022
 • Anunt nr. 285 din 27.01.2022 proiet hotarare privind aprobarea bugetului local 2022 Nr: 285 (Adaugat la data 27.01.2022) Vizualizare
  Anul 2021
  • Raport de specialitate nr. 2998 din 09.09.2021 la proiectele de HCL Nr: 2998 (Adaugat la data 09.09.2021) Vizualizare
   • Referat de aprobare nr. 2997 din 09.09.2021 privind necesitate si oportunitate a proiectelor de HCL Nr: 2997 (Adaugat la data 09.09.2021) Vizualizare
    • Proiect de HCL nr. 41 din 09.09.2021 privind participarea comunei Balasesti cu capital social la Apa Canal SA Galati Nr: 41 (Adaugat la data 09.09.2021) Vizualizare
     • Hotarare nr. 41 din 09.09.2021 privind participarea comunei Balasesti cu capital social la Apa Canal SA Galati Vizualizare
    • Proiect de HCL nr. 40 din 09.09.2021 privind aprobarea planului a tarifelor la apa si canalizare Nr: 40 (Adaugat la data 09.09.2021) Vizualizare
     • Hotarare nr. 40 din 09.09.2021 privind aprobarea planului anual de evolutie a tarifelor la apa si canalizare Vizualizare
    • Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa Nr: f.n. (Adaugat la data 08.09.2021) Vizualizare
     • Hotarare privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa Vizualizare
     • Anexa 1 – Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare Vizualizare
     • Anexa 2 – Contract de delegare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare Vizualizare
     • Anexa 4 – Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si canalizare Vizualizare
     • Anexa 5 – Caiet de sarcini al serviciului public de alimentare cu apa si canalizare Vizualizare
    • Proces verbal nr. 1498 din 14.04.2021 aprobare burse școlare 2020 – 2021 Nr: 1498 (Adaugat la data 14.04.2021) Vizualizare
     • Anunț nr. 1452 din 09.04.2021 afisare proiect buget local – 2021 Nr: 1452. (Adaugat la data 09.04.2021) Vizualizare
      • Raport de specialitate nr. 1452 din 09.04.2021 privind proiectul bugetului local pe anul 2021 Nr: 1452 (Adaugat la data 09.04.2021) Vizualizare