Formulare

  • Instructiuni privind LG. 17 din 2014 si formulare si anexe: click aici si formulare: click aici
  • Cerere privind racordarea la reteaua de gaz: click aici
  • Adeverinta angajator: click aici
  • Anexa 1 CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială: click aici
  • Anexa 2 CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenţă socială sau pentru acordarea unor noi drepturi: click aici
  • CERERE pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului / stimulentului de inserţie / indemnizaţiei lunare / sprijinului lunar şi alocaţiei de stat pentru copii: click aici