Proiecte / Hotarari

Anul 2017
 • Hotararea nr 14 privind acordarea de ajutoare a unui numar de 5 persoana din comuna Balasesti aflate in situatii deosebite Nr: 14 (Adaugat la data 2017-03-28) Vizualizare
  • Hotararea nr 13 privind inchirierea prin cicitatie publica cu strigare a terenului in suprafata de 83.42 ha, proprietate publica a comunei Balasesti, situat in T2 P4 Nr: 13 (Adaugat la data 2017-03-28) Vizualizare
   • Hotararea nr 12 privind aprobarea Regulamentului privind desfasurarea licitatiilor organizate pentru inchirierea bunurilor aflate in proprietatea publica sau privata. Nr: 12 (Adaugat la data 2017-03-28) Vizualizare
    • Hotararea nr 11 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 Nr: 11 (Adaugat la data 2017-03-28) Vizualizare
     • Hotararea nr 10 privind validarea mandatului de consilier local declarat ales la alegerile locale din data de 05.06.2016, in persoana doamnei Tureatca Elena din 28.03.2017 Nr: 10 (Adaugat la data 2017-03-28) Vizualizare
      • privind aprobarea asigurarii de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederile art. 8 alin (3) din ORD. MDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului " Constructie pod pe DC 78 si modernizare DC 78, DC 100 si a drumurilor de interes local, in comuna Balasesti, judetul Galati" pentru anul 2017 Nr: 9 (Adaugat la data 2017-03-21) Vizualizare
       • aprobarea finantarii de la bugetul local pentru cheltuieli ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin P.N.D.L. Nr: 8 (Adaugat la data 2017-03-10) Vizualizare
        • acordarea din cadrul bugetului local pe anul 2017, ajutoare de urgenta unor familii/persoane care se afla in situatii deosebite Nr: 7 (Adaugat la data 2017-03-10) Vizualizare
         • constatarea demisiei consilierului local Duca Mihai si vacantare mandatului de consilier local Nr: 6 (Adaugat la data 2017-03-10) Vizualizare
          • reorganizarea "Serviciului Public de Alimentare cu Apa' Nr: 5 (Adaugat la data 2017-03-10) Vizualizare
           • Aprobarea Studiului de Oportunitate privind organizarea serviciului public de alimentare cu apa a cumunei Balasesti Nr: 4 (Adaugat la data 2017-03-10) Vizualizare
            • proces verbal al sedintei Consiliului Local din 31.01.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 2017-01-31) Vizualizare
             • privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017 a listei cuprizand beneficiarii de ajutor social precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare Nr: 3 (Adaugat la data 2017-01-31) Vizualizare
              • privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017 Nr: 2 (Adaugat la data 2017-01-31) Vizualizare
               • proces verbal al sedintei din 06.01.2017 Nr: f.n. (Adaugat la data 2017-01-06) Vizualizare
                • privind acoperirea deficitului bugetar la sectiunea dezvoltare din executia bugetara a anului 2016 Nr: 1 (Adaugat la data 2017-01-06) Vizualizare
                 Anul 2016
                 • privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 Nr: 32 (Adaugat la data 2016-12-16) Vizualizare
                  • privind aprobarea programului achizitiilor pentru anul 2017 Nr: 31 (Adaugat la data 2016-12-14) Vizualizare
                   • privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 Nr: 30 (Adaugat la data 2016-12-14) Vizualizare
                    • PV sedinta constituire 25.10.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 2016-10-25) Vizualizare
                     • privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Balasesti, judetul Galati Nr: 26 (Adaugat la data 2016-10-25) Vizualizare
                      • privind alegerea viceprimarului Nr: 25 (Adaugat la data 2016-10-25) Vizualizare
                       • privind alegerea presedintelui de sedinta Nr: 24 (Adaugat la data 2016-10-25) Vizualizare
                        • privind declararea ca legal constituit Consiliul Local al comunei Balasesti, judetul Galati Nr: 23 (Adaugat la data 2016-10-25) Vizualizare Vizualizare
                         • privind validarea mandatelor de consilieri locali declarati alesi la alegerile locale din data de 05.06.2016 Nr: 22 (Adaugat la data 2016-10-25) Vizualizare Vizualizare
                          • proces verbal sedinta din 09.10.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 2016-10-09) Vizualizare
                           • privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 Nr: 21 (Adaugat la data 2016-10-09) Vizualizare
                            • privind virarea sumelor din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 Nr: 20 (Adaugat la data 2016-10-09) Vizualizare
                             • proces verbal sedinta din 19.09.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 2016-09-19) Vizualizare
                              • privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului cumunei Balasesti, judetul Galati Nr: 19 (Adaugat la data 2016-09-19) Vizualizare Vizualizare
                               • privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balasesti pentru anul 2017 Nr: 18 (Adaugat la data 2016-09-19) Vizualizare Vizualizare
                                • privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 Nr: 17 (Adaugat la data 2016-09-19) Vizualizare
                                 • proces verbal sedinta ordinara 07.09.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 2016-09-07) Vizualizare
                                  • privind aprobarea solicitarii adresate Consiliului Local al Comunei Balabanesti, judetul Galati pentru trecerea unei portiuni din drumul comunal Dc 2, din domeniul public Nr: 16 (Adaugat la data 2016-09-07) Vizualizare
                                   • privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 83,42 ha teren extravilan din T2, proprietate privata a comunei Balasesti, Judetul Galati Nr: 15 (Adaugat la data 2016-09-07) Vizualizare
                                    • virarea sumelor din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 Nr: 14 (Adaugat la data 2016-09-07) Vizualizare
                                     • proces verbal sedinta ordinara 25.08.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 2016-08-25) Vizualizare
                                      • rectificarea bugetului local pe anul 2016 Nr: 13 (Adaugat la data 2016-08-25) Vizualizare
                                       • virarea sumelor din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 Nr: 12 (Adaugat la data 2016-08-25) Vizualizare
                                        • proces verbal incheiat azi 19.07.2016 privind sedinta ordinara a Consiliului local Balasesti Nr: f.n. (Adaugat la data 2016-07-19) Vizualizare
                                         • privind desemnarea domnului Maftei Paul Cezar, Primar, ca reprezentant al comunei in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare intercomunitare "ECOSERV" Galati Nr: 9 (Adaugat la data 2016-07-19) Vizualizare
                                          • privind modificarea consumului lunar de carburanti pentru mijloacele de transport din dotarea Primariei Comunei Balasesti, judetul Galati Nr: 11 (Adaugat la data 2016-07-19) Vizualizare
                                           • privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Balasesti Nr: 10 (Adaugat la data 2016-07-19) Vizualizare
                                            • proces verbal incheiat azi 03.07.2016 - sedinta ordinara a C.L. Nr: f.n. (Adaugat la data 2016-07-03) Vizualizare
                                             • privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 Nr: 8 (Adaugat la data 2016-07-03) Vizualizare
                                              • privind virarea sumelor din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 Nr: 7 (Adaugat la data 2016-07-03) Vizualizare
                                               • PV incheiat azi 23.06.2016 la sedinta de constituire a C.L. Balasesti Nr: f.n. (Adaugat la data 2016-06-23) Vizualizare
                                                • privind organizarea comisiilor de specialitate ale C.L. al comunei Balasesti Nr: 6 (Adaugat la data 2016-06-23) Vizualizare
                                                 • privind alegerea viceprimarului Nr: 5 (Adaugat la data 2016-06-23) Vizualizare
                                                  • privind alegerea presedintului de sedinta Nr: 4 (Adaugat la data 2016-06-23) Vizualizare
                                                   • privind declararea ca legal constituit C.L. al comunei Balasesti Nr: 3 (Adaugat la data 2016-06-23) Vizualizare
                                                    • privind validarea mandelor C.L. declarati alesi la alegerilor locale 05.06.2016 Nr: 2 (Adaugat la data 2016-06-23) Vizualizare
                                                     • privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor a C.L. alesi la 05.06.2016 Nr: 1 (Adaugat la data 2016-06-23) Vizualizare