Proiecte / Hotarari

Anul 2017
 • privind aprobarea constituirii unei comisii speciale de analiza si verificarea pe o perioada de 30 de zile pentru ducerea la indeplinire a obiectivelor solicitate de Camera de conturi Galati in privinta deciziei nr. 13/2013 si a raportului de follw-up intocmit de auditori Nr: 19 (Adaugat la data 23.05.2017) Vizualizare
  • privind aprobarea aducerii la cunostinta persoanelor fizice si juridice din Comuna Balasesti, judetul Galati, a obligatiilor cu privire la registrul agricol, prin instintari individuale Nr: 18 (Adaugat la data 23.05.2017) Vizualizare
   • privind virarea sumelor din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2017 Nr: 17 (Adaugat la data 23.05.2017) Vizualizare
    • Hotararea nr 14 privind acordarea de ajutoare a unui numar de 5 persoana din comuna Balasesti aflate in situatii deosebite Nr: 14 (Adaugat la data 28.03.2017) Vizualizare
     • Hotararea nr 13 privind inchirierea prin cicitatie publica cu strigare a terenului in suprafata de 83.42 ha, proprietate publica a comunei Balasesti, situat in T2 P4 Nr: 13 (Adaugat la data 28.03.2017) Vizualizare
      • Hotararea nr 12 privind aprobarea Regulamentului privind desfasurarea licitatiilor organizate pentru inchirierea bunurilor aflate in proprietatea publica sau privata. Nr: 12 (Adaugat la data 28.03.2017) Vizualizare
       • Hotararea nr 11 privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 Nr: 11 (Adaugat la data 28.03.2017) Vizualizare
        • Hotararea nr 10 privind validarea mandatului de consilier local declarat ales la alegerile locale din data de 05.06.2016, in persoana doamnei Tureatca Elena din 28.03.2017 Nr: 10 (Adaugat la data 28.03.2017) Vizualizare
         • privind aprobarea asigurarii de la bugetul local pentru cheltuielile ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL conform prevederile art. 8 alin (3) din ORD. MDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului " Constructie pod pe DC 78 si modernizare DC 78, DC 100 si a drumurilor de interes local, in comuna Balasesti, judetul Galati" pentru anul 2017 Nr: 9 (Adaugat la data 21.03.2017) Vizualizare
          • aprobarea finantarii de la bugetul local pentru cheltuieli ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin P.N.D.L. Nr: 8 (Adaugat la data 10.03.2017) Vizualizare
           • acordarea din cadrul bugetului local pe anul 2017, ajutoare de urgenta unor familii/persoane care se afla in situatii deosebite Nr: 7 (Adaugat la data 10.03.2017) Vizualizare
            • constatarea demisiei consilierului local Duca Mihai si vacantare mandatului de consilier local Nr: 6 (Adaugat la data 10.03.2017) Vizualizare
             • reorganizarea "Serviciului Public de Alimentare cu Apa' Nr: 5 (Adaugat la data 10.03.2017) Vizualizare
              • Aprobarea Studiului de Oportunitate privind organizarea serviciului public de alimentare cu apa a cumunei Balasesti Nr: 4 (Adaugat la data 10.03.2017) Vizualizare
               • proces verbal al sedintei Consiliului Local din 31.01.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 31.01.2017) Vizualizare
                • privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2017 a listei cuprizand beneficiarii de ajutor social precum si persoanele care urmeaza sa efectueze actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare Nr: 3 (Adaugat la data 31.01.2017) Vizualizare
                 • privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017 Nr: 2 (Adaugat la data 31.01.2017) Vizualizare
                  • proces verbal al sedintei din 06.01.2017 Nr: f.n. (Adaugat la data 06.01.2017) Vizualizare
                   • privind acoperirea deficitului bugetar la sectiunea dezvoltare din executia bugetara a anului 2016 Nr: 1 (Adaugat la data 06.01.2017) Vizualizare
                    Anul 2016
                    • privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 Nr: 32 (Adaugat la data 16.12.2016) Vizualizare
                     • privind aprobarea programului achizitiilor pentru anul 2017 Nr: 31 (Adaugat la data 14.12.2016) Vizualizare
                      • privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 Nr: 30 (Adaugat la data 14.12.2016) Vizualizare
                       • PV sedinta constituire 25.10.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 25.10.2016) Vizualizare
                        • privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Balasesti, judetul Galati Nr: 26 (Adaugat la data 25.10.2016) Vizualizare
                         • privind alegerea viceprimarului Nr: 25 (Adaugat la data 25.10.2016) Vizualizare
                          • privind alegerea presedintelui de sedinta Nr: 24 (Adaugat la data 25.10.2016) Vizualizare
                           • privind declararea ca legal constituit Consiliul Local al comunei Balasesti, judetul Galati Nr: 23 (Adaugat la data 25.10.2016) Vizualizare Vizualizare
                            • privind validarea mandatelor de consilieri locali declarati alesi la alegerile locale din data de 05.06.2016 Nr: 22 (Adaugat la data 25.10.2016) Vizualizare Vizualizare
                             • proces verbal sedinta din 09.10.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 09.10.2016) Vizualizare
                              • privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 Nr: 21 (Adaugat la data 09.10.2016) Vizualizare
                               • privind virarea sumelor din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 Nr: 20 (Adaugat la data 09.10.2016) Vizualizare
                                • proces verbal sedinta din 19.09.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 19.09.2016) Vizualizare
                                 • privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului cumunei Balasesti, judetul Galati Nr: 19 (Adaugat la data 19.09.2016) Vizualizare Vizualizare
                                  • privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balasesti pentru anul 2017 Nr: 18 (Adaugat la data 19.09.2016) Vizualizare Vizualizare
                                   • privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 Nr: 17 (Adaugat la data 19.09.2016) Vizualizare
                                    • proces verbal sedinta ordinara 07.09.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 07.09.2016) Vizualizare
                                     • privind aprobarea solicitarii adresate Consiliului Local al Comunei Balabanesti, judetul Galati pentru trecerea unei portiuni din drumul comunal Dc 2, din domeniul public Nr: 16 (Adaugat la data 07.09.2016) Vizualizare
                                      • privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a suprafetei de 83,42 ha teren extravilan din T2, proprietate privata a comunei Balasesti, Judetul Galati Nr: 15 (Adaugat la data 07.09.2016) Vizualizare
                                       • virarea sumelor din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 Nr: 14 (Adaugat la data 07.09.2016) Vizualizare
                                        • proces verbal sedinta ordinara 25.08.2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 25.08.2016) Vizualizare
                                         • rectificarea bugetului local pe anul 2016 Nr: 13 (Adaugat la data 25.08.2016) Vizualizare
                                          • virarea sumelor din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 Nr: 12 (Adaugat la data 25.08.2016) Vizualizare
                                           • proces verbal incheiat azi 19.07.2016 privind sedinta ordinara a Consiliului local Balasesti Nr: f.n. (Adaugat la data 19.07.2016) Vizualizare
                                            • privind desemnarea domnului Maftei Paul Cezar, Primar, ca reprezentant al comunei in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare intercomunitare "ECOSERV" Galati Nr: 9 (Adaugat la data 19.07.2016) Vizualizare
                                             • privind modificarea consumului lunar de carburanti pentru mijloacele de transport din dotarea Primariei Comunei Balasesti, judetul Galati Nr: 11 (Adaugat la data 19.07.2016) Vizualizare
                                              • privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Balasesti Nr: 10 (Adaugat la data 19.07.2016) Vizualizare
                                               • proces verbal incheiat azi 03.07.2016 - sedinta ordinara a C.L. Nr: f.n. (Adaugat la data 03.07.2016) Vizualizare
                                                • privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 Nr: 8 (Adaugat la data 03.07.2016) Vizualizare
                                                 • privind virarea sumelor din excedentul bugetului local pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2016 Nr: 7 (Adaugat la data 03.07.2016) Vizualizare
                                                  • PV incheiat azi 23.06.2016 la sedinta de constituire a C.L. Balasesti Nr: f.n. (Adaugat la data 23.06.2016) Vizualizare
                                                   • privind organizarea comisiilor de specialitate ale C.L. al comunei Balasesti Nr: 6 (Adaugat la data 23.06.2016) Vizualizare
                                                    • privind alegerea viceprimarului Nr: 5 (Adaugat la data 23.06.2016) Vizualizare
                                                     • privind alegerea presedintului de sedinta Nr: 4 (Adaugat la data 23.06.2016) Vizualizare
                                                      • privind declararea ca legal constituit C.L. al comunei Balasesti Nr: 3 (Adaugat la data 23.06.2016) Vizualizare
                                                       • privind validarea mandelor C.L. declarati alesi la alegerilor locale 05.06.2016 Nr: 2 (Adaugat la data 23.06.2016) Vizualizare
                                                        • privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor a C.L. alesi la 05.06.2016 Nr: 1 (Adaugat la data 23.06.2016) Vizualizare