Indicatori buget local

Anul 2019
 • Indicatori venituri - cheltuieli si plati restante trim. III 2019 (Adaugat la data 30.09.2019) Vizualizare
  • Indicatori venituri - cheltuieli si plati restante trim. II 2019 (Adaugat la data 31.07.2019) Vizualizare
   • Indicatori venituri - cheltuieli si plati restante trim. I 2019 (Adaugat la data 22.04.2019) Vizualizare
    Anul 2018
    • Indicatori venituri cheltuieli plati restante Trim. III 2018 (Adaugat la data 12.10.2018) Vizualizare
     • INDICATORI EXECUTIE BUGET LOCAL - TRIMESTRUL II 2018 BALASESTI (Adaugat la data 12.07.2018) Vizualizare
      • INDICATORI EXECUTIE BUGET LOCAL - TRIMESTRUL I BALASESTI (Adaugat la data 16.04.2018) Vizualizare